Raamatupidamisteenuse hind sõltub peamiselt töömahust ning vajatavate teenuste hulgast. Meie jaoks on iga klient oluline ja sellepärast läheneme igale kliendile individuaalselt. Igakuist hinda ostu-müügiarvete hulk, ettevõtte töötajate arv, käibemaksuarvestuse kohustus, kasutavate valuutade hulk, põhivara maht ja laoarvestuse keerukus, esitatavate aruannete maht ja sagedus. Oluline on ka esitatavate aruannete hulk ning suhtlusvajadus erinevate institutsioonidega (Maksu- ja Tolliamet, Haigekassa jt).