• Algdokumentide analüüs koos sellest tulenevate maksuriskide hindamisega
• Raamatupidamisteenuse sisseseadmine ning osutamine algdokumendist bilansini, sh maksudeklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
• Aastaaruande koostamine, vajadusel koostöös audiitoritega
• Maksualaste küsimuste lahendamine
• Suhtlus erinevate riigiametitega ja neile aruannete esitamine (Statistikaamet, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet jt).